PRESSEMEDDELELSE – 15. december 2016

Mænd ved markant mere om at spare på energiforbruget end kvinder. Det mener de i hvert fald selv. I en ny undersøgelse fra energivirksomheden SEAS-NVE svarer næsten dobbelt så mange mænd som kvinder, at de har en stor viden om energispareråd.

Du kan sagtens sætte flæskestegen i en kold ovn, og en ny kummefryser kan spare dig for op til 400 kroner om året i strøm. Spørger man mænd, ved de markant mere end kvinder om den slags spareråd. I en ny befolkningsundersøgelse fra energi- og fiberkoncernen SEAS-NVE, foretaget via Epinions Danmarkspanel, siger næsten dobbelt så mange mænd som kvinder, at de betragter deres viden om energispareråd som stor eller meget stor.

Samtidig peger resultater fra undersøgelsen også på, at det som oftest er mændene, der fører regnskab med familiens energiforbrug. 76 procent af mændene mod kun 52 procent af kvinderne svarer i undersøgelsen, at det i husstanden er dem, der står for at tjekke husstandens elforbrug.

Et levn fra fortidens kønsrollemønster

At mændene er mest optaget af husstandens elforbrug kommer ikke bag på professor ved Roskilde Universitet Bent Greve, som blandt andet har forsket i familie og arbejdsmarked. Han forklarer, at det kan være et levn fra fortidens klassiske kønsrollemønster:

”Tallene afspejler til en vis grad den gammeldags arbejdsfordeling i hjemmet, hvor det var manden, som tog sig af familiens økonomi. Og da udgiften til el, vand og varme for de fleste husstande er en af de tunge udgiftsposter, så var det naturligt, at manden havde styr på den del,” siger Bent Greve.

Han peger på, at motivationen for at spare på energien kan være medvirkende årsag til, at det gammeldags kønsrollemønster til en vis grad stadig holder ved: ”Mændene har typisk mere fokus på den økonomiske fordel ved at spare på energien, hvorimod kvinderne oftest interesserer sig mere end mændene for de mere langsigtede gevinster for miljø og klima. Og i og med, at besparelsen har en langt mere synlig og umiddelbar effekt på privatøkonomien, så giver det god mening, at mændene er mere optaget heraf.”

Bent Greve tror dog ikke, at de indbyrdes forskelle mellem kønnene har den store betydning for danskernes samlede energiforbrug.

Det hitter at tænke i energi blandt begge køn

I undersøgelsen er danskerne også blevet spurgt om, i hvilken grad det har betydning for dem at spare på energien. Og her svarer hele 60 procent af befolkningen fordelt på begge køn, at det har en høj eller meget høj grad af betydning.

”Tallene viser, at der ikke er den store forskel på mænd og kvinders syn på vigtigheden af at spare på energien. Hos begge køn har det for størstedelen stor betydning. Det er vi selvfølgelig glade for som energiselskab, for det er både godt for privatøkonomien og miljøet” siger Rikke Harbo Trikker, som er Kommunikationschef i SEAS-NVE, der netop har lanceret et nyt website, brugenergienfornuftigt.dk, som både indeholder flere indsigter om danskernes vaner og holdninger til energiforbrug – og en række jordnære råd til energibesparelser i husholdningen.

SEAS-NVE har i processen med at skabe det nye website screenet flere end 100 energispareråd fra både egne og eksterne kilder. Af dem har knap 20 fundet vej til det nye website, som primært indeholder energispareråd, som både er enkle at leve op til – og som har en reel nytteværdi.

Fakta

  • 29 procent af mændene mod 16 procent af kvinderne siger, at deres viden om energispareråd er stor eller meget stor.
  • 76 procent af mændene mod 52 procent af kvinderne siger, at det er dem selv, der oftest tjekker husstandens elforbrug.
  • 60 procent af danskerne siger, at det har en høj eller meget høj grad af betydning for dem at spare på el og varme (Mænd: 59 procent og kvinder: 62 procent)

For mere information om Brug energien fornuftigt, kontakt venligst:

Rasmus Carlsen
Presserådgiver
Telefon: 59 21 48 36
E-mail: rac@seas-nve.dk

Kort om SEAS-NVE – en moderne andelsejet energi- og fibernetkoncern

I SEAS-NVE varetager vi vores fælles interesser, når vi investerer i vindmøller, skaber innovation for fremtiden og rådgiver om energi. Vi ejer landets geografisk længste elnet og er en af landets største elleverandører.

Print Friendly, PDF & Email